EĞİTİM YAKLAŞIMLARIMIZ

Çocuklarımızın en güvenli ortamda, mutlulukla, kendileri gibi olabilecekleri bir ortamda en doğru eğitimi almaları önemlidir. Çocuklarımızın gelişim düzeylerine ve özelliklerine dayanan, tüm gelişim alanlarını (Bilişsel, Dil, Motor, Öz bakım, Duygusal Zeka, Analitik Zeka, Sosyal Gelişim) geliştiren bir programla; çocuğu merkez alan, Yaparak ve yaşayarak öğreten, Sorgulamayı, paylaşmayı, özgüveni en üst seviye taşıyan bir eğitim sistemi uyguluyoruz.

Sarmal programlama yaklaşımıyla yeni öğrenilecek temalar/konular/kavramların önceki öğrenmeler le ilişkilendirilerek ve ele alınan konuyla bağ kurularak işlenmesidir. Kavramların, kazanım ve göstergelerin yeri ve zamanı geldikçe tekrar tekrar pekiştirilmesidir.

Eklektik Program modeli ile uluslararası düzeyde kabul görmüş, benimsenen tüm eğitim modellerinin en iyi, en faydalı özelliklerinden oluşan karma bir modeldir. Kısaca özellikleri,
• Birey merkezli ve esnektir.
• Temalar/Konular amaç değil araçtır.
• Oyun Merkezlidir, keşfederek duyguları ön plana alarak etkinlikler / dersler işlenir. Yaratıcılığın geliştirilmesi ön plandadır.
• Sadece öğrenciler değil, öğretmenlerde sürekli eğitim/geliştirmeye tabidirler. Evrensel ve toplumsal değerlere yer verilir.
• Öğretmene yüksek konfor/araç/imkan ve özgürlük tanınmıştır.
• Değerlendirme süreci çok yönlüdür.
• Aile eğitimi ve etkileşimi önemlidir.
• Özel gereksinimli çocuklara için uyarlamalara yer verilmektedir.
• Psikolojik ve pedagojik destek önem arz etmektedir.

Okulumuzda; zekanın birden çok faktörü olduğu gerçeği üzerinde çalışan Howard GARDNER’ın “Çoklu Zeka Teoresi” nden geliştirilmiş olan “Aktif Öğrenme Modeli” ile Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı temelinde High-Scope, Montessori, Reggio Emilia , Gems, Waldorf Okulları Program Yaklaşımı, Scamper ve Proje Tabanlı Eğitim yaklaşımlarından, okulumuzun mevcut durumu ve eğitim ihtiyaçlarına göre uygun görülen bölümler ışığında karma bir program yaklaşımı benimsenmiştir. Eğitim öğretim ortamını hazırlarken zengin ve uyarıcı çevre olanakları ile çocuklarımızın ilgilerini, ihtiyaçlarını, bireysel farklılıklarını, öğrenme hızlarını ve gelişim özelliklerini dikkate alarak atölye çalışmaları ile alanında uzman branş öğretmenleriyle ile gelişimlerini desteklemekteyiz. Böylece çocuklarımızın psikomotor, bilişsel, sosyal- duygusal, dil gelişimi, öz bakım becerileri ve kültürel yönleri gibi çok yönlü gelişimleri sağlanmış olur.