Kurucumuzdan

2019 yılında Özel Minik Hayaller Anaokulu ile erken çocukluk dönemindeki her çocuğumuzun özel ve farklı olduğunu unutmadan tüm gelişim alanlarını bir düşünüp , bir aile sıcaklığı ve güvenliği içerisinde mutlu, verimli ve sağlıklı bir ortamda öğrenerek büyümelerini hedefleyerek yola çıktık.

Sevgili Anne ve Babalar, 3-6 yaş bilimsel olarak eğitim dönemidir. Çocukların yanlışlarını yanlış olarak değil doğru davranış kazanımı ve kişilik temellerinin atıldığı okul öncesi dönemde akranları içerisinde yapılmalıdır. Unutmamamız gereken kendi yetenek ve becerilerinin farkında olarak yetişen çocukların insanlarla uyumlu, sorumluluk ve iş birliği içinde toplumdaki yerlerini alırlar.

Amacımız Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip düşünen, üreten, ürettiğini ifade edebilen çocuklar yetiştirmektir. Çocuklar, oyunla, yaparak-yaşayarak, eğlenerek, araştırıp, keşfederek, problem çözerek öğreniyorlar. Biz hayatta ihtiyaçları olan beceri ve bilgiyi, yapılandırırken gerekli eğitim ortamını ve yetişkin desteğini sunuyoruz. Çocuk merkezli eğitim vererek çocuklarımızın öğrenmeyi öğrenmeleri, merak duygusunu ortaya çıkarmak için ortamlar hazırlıyor onların bu keşif ve öğrenme süreçlerine rehberlik ediyoruz.

Her aile doğal olarak çocuğu için nitelikleri açısından en ideal okulu seçmeye çalışır. İstenilen bütün özelliklerin bir arada bulunması kolay olmasa da ‘Minik Hayaller Anaokulu’ olarak bizler gerçek anlamda tüm beklentileri karşılamayı hedefledik. Okul öncesi eğitiminin önem ve gerekliliğinin bilincin de olan anne – baba ve tüm ilgilenenleri okulumuzu gezmeye ve incelemeye davet ediyoruz.