Rehberlik

Minik Hayaller Anaokulu olarak amacımız; Çocuklarımızın gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve yetenekleri göz önüne alarak, sağlıklı bir biçimde fiziksel, duygusal, dil, sosyal ve zihinsel yönden gelişimlerini sağlamaktır. Olumlu kişilik özelliklerinin oluşmasına yardımcı olmak, yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarıldığı, kendilerine güven duymalarının sağlandığı, aileler ve eğitimcilerle koordineli kaliteli bir okul öncesi eğitim programı uygulayarak gelecekte okul başarıları daha yüksek, sosyal ve duygusal, sözel, zihinsel ve fiziksel gelişim açısından daha donanımlı bireyler yetiştirmektir.Çocuklarımız okul öncesi eğitim ile kendilerini keşfetme, farkındalık kazanma, kişilerarası ilişkilerini ve paylaşımlarını geliştirme, farklılıklara saygı duyma, duyarlı ve yardımsever bir insan olma gibi tutum ve davranışları kazanmış olarak okulumuzdan mezun olur.

Değerlendirme Toplantıları

Öğrencilerimizin gelişimini izlemek ve yönlendirmek amacı ile 1. Eğitim döneminde ve 2. Eğitim döneminde 1’er kez bireysel değerlendirme toplantıları yapılır. Rehberlik birimi, sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleri tarafından öğrencimizin gelişimi, okuldaki durumu, ilgi alanı ve yetenekleri, öğrencilerimiz ile ilgili yapılan çalışmaların detayları bu görüşmelerde paylaşılmaktadır.

Okulda Etkinlik Uygulama

Öğrencilerimizin gelişimini izlemek ve yönlendirmek amacı ile 1. Eğitim döneminde ve 2. Eğitim döneminde 1’er kez bireysel değerlendirme toplantıları yapılır. Rehberlik birimi, sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleri tarafından öğrencimizin gelişimi, okuldaki durumu, ilgi alanı ve yetenekleri, öğrencilerimiz ile ilgili yapılan çalışmaların detayları bu görüşmelerde paylaşılmaktadır.

Gelişimsel Arşiv / Portfolyo Sunumu

Öğrencilerimizin dönem boyunca yaptığı çalışmalar portfolyo dosyasında seçerek biriktirilir. Belirlenen tarihlerde her öğrenci çalışmalarından oluşan arşivini bireysel olarak anne ve babasına sunar.

Raporlar

Öğrencimizin, sınıf öğretmeni ve branş öğretmenleri tarafından gelişimi ile ilgili raporlar 1. ve 2. Eğitim döneminde veliler ile paylaşılmaktadır. Rehberlik birimimiz tarafından öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını ve gelişim düzeylerini belirlemek amacı ile bilişsel ve duygusal gelişim testleri, nörolojik testler uygulanmaktadır. Bu testler eğitim döneminin başında ve sonunda olmak üzere iki kez yapılır. Tutulan raporlar bireysel veli görüşmeleri planlanarak velilerimiz ile paylaşılır.

Seminerler

Eğitim dönemi içerisinde velilerimizin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıl içerisinde 2 kez olmak üzere Rehberlik birimimiz tarafından seminerler düzenlenir.