Tanımlama Çalışmaları

Minik Hayaller Anaokulu olarak amacımız; Çocuklarımızın gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve yetenekleri göz önüne alarak, sağlıklı bir biçimde fiziksel, duygusal, dil, sosyal ve zihinsel yönden gelişimlerini sağlamaktır. Olumlu kişilik özelliklerinin oluşmasına yardımcı olmak, yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarıldığı, kendilerine güven duymalarının sağlandığı, aileler ve eğitimcilerle koordineli kaliteli bir okul öncesi eğitim programı uygulayarak gelecekte okul başarıları daha yüksek, sosyal ve duygusal, sözel, zihinsel ve fiziksel gelişim açısından daha donanımlı bireyler yetiştirmektir.Çocuklarımız okul öncesi eğitim ile kendilerini keşfetme, farkındalık kazanma, kişilerarası ilişkilerini ve paylaşımlarını geliştirme, farklılıklara saygı duyma, duyarlı ve yardımsever bir insan olma gibi tutum ve davranışları kazanmış olarak okulumuzdan mezun olur.